Uw apotheek voor spoedeisende medicijnen buiten kantooruren

Spoedgeval buiten de openingstijden van uw apotheek?

Als u onverwachts ’s avonds, ’s nachts, in het weekend of tijdens de feestdagen medicijnen nodig heeft, kunt u terecht bij de Spoed Apotheek Midden-Holland.

De Spoed Apotheek is alléén geopend voor spoedgevallen. In de Spoed Apotheek kunt u recepten aanbieden die u kort tevoren heeft ontvangen van een dienstdoende arts van de huisartsenpost of het ziekenhuis.

Herhalingsrecepten en recepten die eerder zijn uitgeschreven dient u bij uw eigen apotheek in te leveren.

Heeft u al toestemming gegeven uw medische gegevens elektronisch te delen?

Zorgaanbieders kunnen informatie over uw gezondheid elektronisch met elkaar delen. Het delen van uw medische gegevens mag alleen als dat nodig is voor uw behandeling. Én dat mag alleen als u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven. Dat heet ‘opt-in’. Wilt u niet dat uw gegevens gedeeld worden? Geef dan in uw toestemming ‘NEE’ aan. Dat heet ‘opt-out’. U moet voor iedere zorgaanbieder zelf toestemming geven. Haalt u bij twee verschillende apotheken medicijnen? Dan moet u bij allebei de apotheken toestemming geven.

Ga voor meer informatie én het online regelen van uw toestemming naar http://volgjezorg.nl/