Medicatieveiligheid

Medicatieveiligheid

Veiliger geneesmiddelgebruik door digitale informatie-uitwisseling
Jaarlijks belanden in Nederland 19.000 mensen door verkeerd geneesmiddelgebruik in een ziekenhuis. Een goede en snelle uitwisseling van geneesmiddelgegevens kan helpen fouten voorkomen.

Uw dossier
Uw apotheek en huisarts houden ieder een eigen dossier over u bij. Zo legt uw huisarts bijvoorbeeld vast wat uw klachten zijn en hoe hij u heeft behandeld. Uw apotheker vermeldt in uw dossier welke medicijnen u gebruikt en of u allergisch bent voor bepaalde medicijnen. Uw apotheek en huisarts hebben die informatie nodig om u goed te kunnen helpen. Zo krijgt u bijvoorbeeld geen pillen die niet goed werken in combinatie met andere medicijnen die u slikt of waarvoor u allergisch bent.

Electronisch uitwisselen
Als u ’s avonds of in het weekend onverwacht bij een andere apotheek of huisarts moet aankloppen, kan deze geen contact met uw eigen apotheek of huisarts opnemen om uw gegevens op te vragen. Toch wilt u ook dan graag zo goed en zo snel mogelijk geholpen worden. Actuele informatie over uw medische gegevens kan daarbij helpen. Ook in spoedsituaties is het belangrijk dat uw belangrijkste medische gegevens snel beschikbaar zijn. Dat kan immers fouten voorkomen.

Daarom willen zorgverleners die u behandelen belangrijke medische gegevens elektronisch kunnen inzien. Zo is informatie over uw gezondheid snel en op elk moment bij de hand. Ook ’s avonds en in het weekend. Apotheken, Spoed Apotheken, huisartsen en huisartsenposten kunnen hierbij gebruik maken van een speciaal netwerk. Dat netwerk is om uw privacy te waarborgen. Uw medische gegevens worden niet opgeslagen in het netwerk. Ze blijven in de computer van uw eigen apotheek en huisarts. Zo zijn steeds de laatste gegevens over uw gezondheid beschikbaar.

Alleen met uw toestemming
Uw zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht. Hij kan niet zomaar uw medische gegevens delen met andere zorgverleners. U moet uw apotheek en huisarts eerst toestemming geven uw gegevens daarvoor beschikbaar te stellen. En andere zorgverleners mogen de gegevens alleen raadplegen als dat nodig is voor uw behandeling.

Heeft u nog geen toestemming gegeven, ga dan naar uw apotheek en huisarts en vraag hen u aan te melden. Ook kunt u per zorgverlener uw toestemming online regelen. Ga door voor naar volgjezorg.nl.